Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Kroužky

Kroužek nápravy řeči

Naše škola poskytuje žákům s narušenou komunikační schopností možnost navštěvovat kroužek nápravy řeči. Ten je určen dětem v mateřské škole i dětem navštěvující první stupeň základní školy.

Obsahem nápravy je gymnastika mluvidel, dechová i hlasová cvičení, artikulační cvičení k hláskám, grafomotorická cvičení spojená s říkadly, didaktické hry na rozvoj slovní zásoby, fonematického sluchu, hry na posilování smyslu pro rytmus a rým. O individuální procvičování chybných hlásek se v mateřské škole stará paní vychovatelka Jitka Sluková a Dagmar Janíčková a na základní škole paní učitelky z mateřské školky - Bc.Zuzana Čermáková a Bc. Katřina Nýdrlová. Všechny asistentky logopeda pracují pod supervizí logopedky Mgr. Martiny Ladislavové ze Speciálně pedagogického centra pro děti s narušenou komunikační schopností v Liberci.

Náprava probíhá ve školce v dopoledních hodinách, ve škole v odpoledních hodinách a je hrazena – 100,- Kč měsíčně.

Kontakt

ZŠ a MŠ Osečná | Kroužky