Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

O základní škole

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Součástí naší školy je také mateřská škola. Areál školy se nachází v klidné části na okraji Osečné v blízkosti sportovního areálu a nedalekého lesa. V mateřské škole se vzdělává 65 dětí. Základní škola má kapacitu 225 žáků, průměrná naplněnost tříd je 22 žáků.

Ve školní budově je 9 tříd a 3 odborné učebny. Součástí školy je tělocvična a přístavba pro školní družinu a jídelnu.

Školní budova prošla v předchozích třech letech celkovou rekonstrukcí, při které byla vytvořena půdní vestavba se společenskou aulou a kabinety pro učitele. V celé budově došlo k výměně oken a byla vyměněna celá elektroinstalace včetně svítidel. Byla provedena rekonstrukce celé střechy, vnitřních i venkovních omítek.

Školní prostory jsou světlé a čisté. Na výzdobě školy se podílejí i sami žáci. Prostory pro výuku jsou dostatečně velké. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny polohovatelnými židlemi i lavicemi a nábytkem, kde si má každý žák možnost uschovat si své věci. Pro výuku slouží také nově vybavená učebna fyziky a chemie, učebna hudební výchovy, počítačová učebna venkovní učebna. Učebna hudební výchovy je situována ve společenské aule, která zároveň slouží k pořádání divadelních a hudebních vystoupení. Škola má kvalitní nově zrekonstruované sociální zařízení (WC, šatny). Každý žák má k dispozici vlastní uzamykatelnou šatní skříňku.

K tělesným aktivitám žáci využívají prostorné tělocvičny (33 m x 19 m), školního hřiště s asfaltovým hřištěm na basketbal a házenou, travnatým hříštěm a hřištěm s umělým povrchem o rozměrech 44 x 22 m. Školní areál je za určitých podmínek přístupný mimo vyučování i veřejnosti. Se školním hřištěm sousedí sportovní areál SK Osečná (fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty), který škola také využívá.

Všichni vyučující druhého stupně mají své kabinety, které jsou společně se všemi třídami zapojeny do sítě. Mají volný přístup na internet, používají společnou tiskárnu, skener a kopírku.

Materiální vybavení je dostatečné, průběžně jsou doplňovány pomůcky do jednotlivých kabinetů.

Žáci mohou využívat školní jídelnu, která má kapacitu 310 jídel.

O velkých přestávkách žáci využívají školní hřiště nebo tělocvičnu. V odpoledních hodinách mají žáci volný přístup do počítačové učebny a žáci druhého stupně do učebny fyziky., kde je připojení na internet.

Jsme spádovou školou pro část přilehlých obcí v Podještědí. Většinu žáků tvoří děti z Osečné, zbývající část děti ze sousedních vesnic (Hamr n. J., Břevniště, Náhlov, Janův Důl, Rozstání, Křižany). Ve škole se vzdělávají i žáci se specifickými poruchami učení a chování a žáci sociálně znevýhodnění.

Pořádáme a účastníme se kulturně–vzdělávacích a sportovních akcí. Třídní kolektivy vyjíždějí na školní výlety a exkurze.

Naši žáci se pravidelně účastní dětského mezinárodního tábora (ČR, Polsko, Německo) a krátkodobých výměnných pobytů.

Vzhledem k tomu, že naše škola je jedinou školou ve vesnici, neplánujeme její užší profilaci. Vycházíme z předpokladu, že cílem školy je vzdělávat a vychovávat žáky v podnětném a sociálně bezpečném prostředí podle jejich individuálních potřeb.

ZŠ a MŠ Osečná | O základní škole