Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Online výuka

Žáci, učitelé a rodiče mohou využívat několik aplikací, které jsou spustitelné na jakémkoli internetovém prohlížeči (Edge, Chrome, Mozzila, Opera, Firefox a podobně).

Škola OnLine

Nejčastěji využívanou webovou aplikací je Škola OnLine. Do této aplikace zapisujeme hodnocení žáků (známky), docházku žáků a evidujeme v ní i školní data. Webová adresa pro přihlášení do Škola OnLine je: http://portal.skolaonline.cz/

Alf

Pro testování žáků má škola k dispozici program Alf. V tomto programu může učitel vytvořit test a odeslat jej žákům k vyplnění. Takové testy mohou sloužit jako písemné zkoušení nebo i jako domácí úkol či jako domácí procvičování. Testy mohou žáci otevírat přes webový prohlížeč na adrese: http://www.ucimesehrave.cz

ZŠ a MŠ Osečná | Online výuka