Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Školní parlament

Školní parlament byl založen v září školního roku 2022. Tvoří ho žáci 4. - 9. tříd (z každé třídy byly ve školních volbách zvoleni 2 žáci), kteří chtějí škole pomoct, spolupracovat s ní, nebo na ní chtějí např. něco změnit …, jsou to ti žáci, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor. Koordinátorky projektu jsou Mgr. Jitka Svobodová a Mgr. Markéta Pavelková, celý parlament zaštiťuje vedení školy.

Naším úmyslem je přenášet myšlenky, nápady nebo třeba nedostatky ve školním prostředí rovnou výš a naopak. Členové zastupují své spolužáky a snaží se prosadit jejich požadavky a nápady v organizaci školního roku.

Členové se každý měsíc schází na plánované schůzce, aby projednali aktuality, požadavky žáků, organizaci školy, budoucí akce. Poté tyto zprávy v průběhu týdne předávají do svých tříd spolužákům a třídním učitelům.

Školní parlament pořádá školní akce , tj. tematické dny, projektové dny, sportovní dny atd. Také jako jeden z dlouhodobých plánů parlamentu je POMÁHAT a to např. pomocí charitativních sbírek nemocným dětem, zvířátkům a mnohým dalším.

Parlament je otevřená instituce, proto jsou jednání přístupná návštěvám z řad učitelů i žáků.

ZŠ a MŠ Osečná | Školní parlament